User Tools

Site Tools


0034-shiki-38-s-ng-tr-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0034-shiki-38-s-ng-tr-ng-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Súng trường Shiki 38</​b>​ (三八式歩兵銃,​ Sambachi-shiki hoheijū) là loại súng trường lên đạn từng viên và khóa nòng có thể chuyển động (khi bắn thoi nạp sẽ đẩy ra phía sau và mở ra để đẩy vỏ đạn rỗng ra ngoài nhưng sẽ nằm đó luôn nếu muốn lên đạn phải đẩy bolt trở về chỗ cũ). Đây là loại súng trường tiêu chuẩn của bộ binh Nhật Bản trong thời gian dài. Nó còn được biết đến như là súng trường năm thứ 38 của triều đại Minh Trị. Bản cũ hơn là súng trường năm thứ 30 triều đại Minh Trị (Súng trường Shiki 30) được sử dụng chung với nó cả hai điều được biết dưới cái tên Arisaka theo tên người đã phát minh chúng.
 +</​p><​p>​Loại súng này thiết kế sử dụng loại đạn 6,5×50mm Arisaka. Loại đạn này khi bắn tạo ra rất ít độ giật. Tuy nhiên khi mang ra so sánh với loại đạn 6,5×50mm của Na Uy và Ý thì loại đạn này không mạnh bằng các loại đạn cùng loại với nó đang được sử dụng ở các nước khác. Loại súng trường Arisaka dài khoảng 1280 mm là loại súng trường dài nhất trong các cuộc chiến tranh vì việc tập luyện chiến đấu của quân Nhật Bản trong thời kỳ này là với lưỡi lê vốn dài trung bình 1600 mm khiến loại súng này trông giống như một ngọn giáo. Loại súng này còn dài hơn khi lưỡi lê của súng trường Shiki 30 chỉ dài 400 mm được cải tiến.
 +</​p><​p>​Hai lý do chính (cùng với những lý do khác) để quân đội Nhật Bản chuyển qua dùng súng trường Shiki 99 là: súng trường ngắn hơn có thể sử dụng loại đạn mạnh hơn, mục tiêu chính của Nhật Bản là sản xuất một loại súng dài mà tiêu tốn ít công đoạn xử lý máy móc hơn để ngành luyện kim của Nhật Bản có thời gian làm chuyện khác.
 +</​p><​p>​Súng trường kỵ binh Shiki 38 có nòng súng ngắn hơn Shiki 38. Được sử dụng không chỉ bởi kỵ binh mà còn bởi các kỹ sư, các lực lượng quân nhu và cả các lực lượng binh lính dự bị. Nó được giới thệu cùng thời gian súng trường Shiki 38 nó có nòng súng ngắn chỉ có 487 mm và chiều dài tổng thể là 966 mm trọng lượng 3,3 kg.
 +</​p><​p>​Các biến thể của súng trường kỵ binh Shiki 38 là súng trường bộ binh cũng tên Shiki 38 nhưng có chiều dài nòng súng ngắn hơn từ 794 mm đến 597 mm. Tất cả súng trường Kỵ binh đều có mang số kho và con dấu của xưởng pháo binh Tokyo nơi sản xuất ra loại súng nguyên mẫu.
 +</​p><​p>​Các mẫu biến thể khác được phát triển từ Shiki 38 là súng trường kỵ binh Shiki 44, súng ngắm Shiki 97. Hải quân Hoàng gia Nhật Bản còn mua thên loại súng trường Shiki 1 từ Ý khi chiến tranh thế giới thứ hai mới bắt đầu. Súng trường được làm bởi Ý có nòng súng sử dụng loại đạn 6.5×50mm giống như Shiki 38. Súng trường Shiki 1 đã được sử dụng chung với súng trường Shiki 38 vì chúng trông khá giống nhau và chiều dài cũng gần bằng nhau, ngoại trừ việc chúng hoạt động giống với súng trường loại Carcano.
 +</​p><​p>​Thời hậu chiến Shiki 38 được cả quân đội Hoa Kỳ và Hiệp hội súng trường quốc gia thử nghiệm lại và công nhận rằng đậy là loại súng trường có thoi lên đạn hoạt động mạnh nhất trên thế giới và nòng súng có thể sử dụng được những loại đạn rất mạnh vốn tạo ra áp lực rất lớn bên trong nòng súng.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​ul><​li>​Daugherty III, Leo J. <​i>​Fighting Techniques of a Japanese Infantryman 1941–1945:​ Training, Techniques and Weapons</​i>​. <​i>​Staplehurst:​ Spellmount</​i>​ 2002. ISBN 1-86227-162-3.</​li>​
 +<​li>​Hatcher,​ Julian S. General. <​i>​Hatcher'​s Notebook</​i>​. (1966) The Stackpole Company, Harrisburg, PA.</​li></​ul>​
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1320
 +Cached time: 20181010234409
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.164 seconds
 +Real time usage: 0.230 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1768/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 19888/​2097152 bytes
 +Template argument size: 4652/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.027/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.06 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 136.349 ​     1 -total
 + ​57.43% ​  ​78.305 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Weapon
 + ​48.91% ​  ​66.683 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​36.05% ​  ​49.153 ​    14 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flag
 +  9.24%   ​12.605 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7875;​_lo&#​7841;​i_Commons
 +  8.87%   ​12.096 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​WPMILHIST_Infobox_style
 +  7.87%   ​10.726 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 +  6.43%    8.767     14 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​L&​aacute;​_c&#​7901;/​core
 +  5.72%    7.794      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 +  3.68%    5.016      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_&#​272;&#​7871;​_qu&#​7889;​c_Nh&#​7853;​t_B&#​7843;​n
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​497427-0!canonical and timestamp 20181010234408 and revision id 41615520
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0034-shiki-38-s-ng-tr-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)