User Tools

Site Tools


0038-shiki-97-lmg-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0038-shiki-97-lmg-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​LMG Shiki 97</​b>​ (九七式車載重機関銃,​ Kyūnana-shiki Shasai-jūkikanjū) là một trong những loại súng máy tiêu chuẩn sử dụng trên các xe tăng hoặc xe thiết giáp của Lục quân Đế quốc Nhật Bản trong chiến tranh thế giới thứ hai và cũng được sử dụng bởi bộ binh nó được xem là súng máy hạng trung.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Ban đầu LMG Shiki 11 được sửa đổi bởi Văn phòng công nghệ vũ khí để có thể gắn trên các loại xe tăng và xe thiết giáp, kết quả của việc sửa đổi này là loại súng được biết dưới tên "Súng máy cơ giới Shiki 97". Tuy nhiên việc phát triển loại súng này dựa trên thiết kế của LMG Shiki 11 nên nó mang gần như tất cả điểm yếu của Shiki 11 kể cả việc nó sẽ kẹt đạn khi hoạt động trong môi trường nhiều bụi bặm và bùn đất, với tỷ lệ sát thương thấp và sử dụng loại đạn không có khả năng xuyên thủng cao 6.5x50mm Arisaka.
 +</​p><​p>​Trong giai đoạn đầu của Chiến tranh Trung-Nhật quân đội Nhật Bản đã thu một số khẩu LMG ZB vz/26 của Tiệp Khắc từ quân đội Trung Hoa dân quốc, các khẩu súng này đã được nghiên cứu và làm nền để thiết kế HMG Shiki 92. Một số được thay đổi sửa chữa để gắn trên các xe thiết giáp cho đến năm 1940 khi quân đội Nhật chuyển sang sử dụng loại đạn không có vành 7.7 mm. Thiết kế cuối cùng đã cho loại LMG Shiki 97.
 +</p>
 +
 +<​p>​Shiki 97 về hoạt động rất giống ZB vz/26 chỉ khác ở phần báng súng và cò súng. Nó có một hộp đạn thẳng gắn phía trên chứa 20 viên đạn và sử dụng loại đạn 7.7 mm sử dụng trong loại súng trường Shiki 99. Nòng LMG rất dễ bị trở nên quá nóng vì thế các xạ thủ phải bắn một cách cẩn thận vào các mục tiêu đã chọn nếu không nòng súng sẽ nổ tung hoặc bị thổi văng ra ngoài (do khi quá nóng kim loại sẽ giãn nở khiến cho nòng súng không còn vừa với viên đạn).
 +</​p><​p>​Khi được gắn trên xe tăng một ống ngắm được gắn thêm vào với góc chếch khoảng 30 độ. Để ngăn việc các xạ thủ bị thương một miếng cao su dày được gắn ở phần cuối ống ngắm và có một lỗ nhỏ để các xạ thủ có thể nhìn.
 +</​p><​p>​Khi được sử dụng bởi bộ binh Shiki 97 có thể được gắn trên chân chống chữ V. Khi không có chân chống loại súng nặng khoảng 11,25 kg (24,8 lb).
 +</p>
 +
 +<​p>​Shiki 97 được đưa vào phục vụ năm 1937 và được sử dụng bởi tất cả cả các lực lượng xe tăng và xe thiết giáp cho đến kết thúc chiến tranh. Tuy nhiên với bộ binh thì Shiki 97 không phổ biến bằng các Shiki súng máy dành riêng cho bộ binh khác. Hải quân Đế quốc Nhật Bản cũng trang bị loại súng này trên các phương tiện cơ giới của mình như xe thiết giáp nặng Jyu-Sokosha Shiki 92.
 +</p>
 +
 +<​ul><​li>​Bishop,​ Chris (eds) (1998). The Encyclopedia of Weapons of World War II. Barnes &amp; Nobel. ISBN 0-7607-1022-8.</​li>​
 +<​li>​Mayer,​ S.L. (1984). The Rise and Fall of Imperial Japan. The Military Press. ISBN 0-517-42313-8.</​li>​
 +<​li>​Morse,​ D.R. (1996). Japanese Small Arms of WW2; Light Machine Guns Models 11, 96, 99 97 &amp; 92. Firing Pin Enterprizes. ASIN: B000KFVGSU.</​li>​
 +<​li>​Popenker,​ Maxim (2008). Machine Gun: The Development of the Machine Gun from the Nineteenth Cntury to the Present Day. Crowood. ISBN 1-84797-030-3.</​li>​
 +<​li>​Rottman,​ Gordon L. (2005). Japanese Infantryman 1937-1945. Osprey Publishing. ISBN 1-84176-818-9.</​li>​
 +<​li>​US Department of War (1994 reprint). Handbook on Japanese Military Forces, TM-E 30-480 (1945). Louisiana State University Press. ISBN 0-8071-2013-8.</​li>​
 +<​li>​Bishop,​ The Encyclopedia of Weapons of World War II</​li></​ul>​
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1244
 +Cached time: 20181010214951
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.148 seconds
 +Real time usage: 0.174 seconds
 +Preprocessor visited node count: 788/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 12000/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1973/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.039/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​95.248 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Weapon
 +100.00% ​  ​95.248 ​     1 -total
 + ​87.17% ​  ​83.032 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​11.64% ​  ​11.089 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​WPMILHIST_Infobox_style
 +  9.29%    8.844      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flag
 +  5.08%    4.840      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_&#​272;&#​7871;​_qu&#​7889;​c_Nh&#​7853;​t_B&#​7843;​n
 +  2.86%    2.722      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​L&​aacute;​_c&#​7901;/​core
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​500073-0!canonical and timestamp 20181010214951 and revision id 41616568
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0038-shiki-97-lmg-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)