User Tools

Site Tools


0041-shiki-100-s-ng-ti-u-li-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0041-shiki-100-s-ng-ti-u-li-n-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Súng tiểu liên Shiki 100</​b>​ (一〇〇式機関短銃,​ Hyaku-shiki kikan-tanjū) hay <​b>​Type 100</​b>​ là loại súng tiểu liên mà quân đội Đế quốc Nhật Bản sử dụng trong chiến tranh thế giới thứ hai, là loại súng tiểu liên duy nhất của Đế quốc Nhật Bản được sản xuất đại trà.
 +</p>
  
 +<​p>​Bản thiết kế được tạo bởi công ty sản xuất vũ khí Nambu, Shiki 100 là Shiki súng tiểu liên đầu tiên được cung cấp cho Lục quân Đế quốc Nhật Bản vào năm 1942. Nhật Bản đã bất ngờ sau khi loại súng máy này đã chứng minh sức mạnh của nó và được sử dụng bởi lính thủy đánh bộ Nhật khi xâm chiếm Trung Quốc.
 +</​p><​p>​Shiki 100 là đại diện cho sự hiện đại hóa cho quân đội của thời đại súng máy: Hoàn toàn tự động, làm mát bằng không khí, tự động lên đạn bằng phản lực bắn và nạp đạn bằng băng đạn gắn ngoài gồm 30 viên. Và không giống như các loại súng tiểu liên thông thường (đây là đặc điểm riêng của Nhật Bản) là nó có gắn một bộ phận để lắp lưỡi lê bên dưới nòng súng.
 +</​p><​p>​Shiki 100 có mạ crôm để chống bị ăn mòn khi chiến đấu trong điều kiện rừng nhiệt đới tại châu Á. Các mẫu sau cũng có thể gắn thêm chân chống hay bộ phận chống giật giống như mẫu dành cho lính dù.
 +</p>
 +
 +<​p>​Hai mẫu cơ bản của Shiki 100 được sản xuất trong quá trình xảy ra chiến tranh là: 100/40 mẫu sớm nhất với chân chốn chữ V và khe gắn lưỡi lê tuy nhiên nó không được ưa chuộng lắm vì bị kẹt đạn khá thường xuyên, mẫu 100/44 là mẫu nâng cấp với tốc độ bắn cao cũng như đáng tin cậy hơn nhiều. Mẫu thứ ba dành cho lực lượng lính dù hải quân với báng súng gấp.
 +</p>
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1238
 +Cached time: 20181010174924
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.164 seconds
 +Real time usage: 0.208 seconds
 +Preprocessor visited node count: 902/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 14046/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3243/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.045/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1,015 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 144.130 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Weapon
 +100.00% ​ 144.130 ​     1 -total
 + ​86.45% ​ 124.604 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​14.85% ​  ​21.410 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flag
 +  9.60%   ​13.836 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​WPMILHIST_Infobox_style
 +  4.72%    6.804      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​PRK
 +  4.66%    6.721      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Vi&#​7879;​t_Nam
 +  4.37%    6.295      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_&#​272;&#​7871;​_qu&#​7889;​c_Nh&#​7853;​t_B&#​7843;​n
 +  3.75%    5.399      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_Nh&#​7853;​t_B&#​7843;​n
 +  3.33%    4.806      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_North_Korea
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​476772-0!canonical and timestamp 20181010174924 and revision id 40721846
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0041-shiki-100-s-ng-ti-u-li-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)