User Tools

Site Tools


0045-shokri-ghanem-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0045-shokri-ghanem-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ #​8eb4fb;">​Shukri Mohammed Ghanem Al-Mesmary <​br/>​شكري محمد غانم المسماري</​th></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​p>​Chức vụ</​p></​th></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​p>​Bộ trưởng Dầu mỏ</​p></​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nhiệm kỳ</​th><​td>​
 +1 tháng 3 năm 2006 – 16 tháng 5 năm 2011</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tiền nhiệm</​th><​td>​
 +Fathi Ben Shatwan</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"/></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​p>​Thủ tướng Libya</​p></​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nhiệm kỳ</​th><​td>​
 +14 tháng 6 năm 2003 – 5 tháng 3 năm 2006</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tiền nhiệm</​th><​td>​
 +Imbarek Shamekh</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kế nhiệm</​th><​td>​
 +Baghdadi Mahmudi</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"/></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​p>​Thông tin chung</​p></​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Sinh</​th><​td>​
 +<span style="​display:​none">​(<​span class="​bday">​1942-10-09</​span>​)</​span>​9 tháng 10 năm 1942<​br/>​Tripoli,​ Libya</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Mất</​th><​td>​
 +29 tháng 4, 2012<​span style="​display:​none">​(2012-04-29)</​span>​ (69 tuổi)<​br/>​Viên,​ Áo</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Shukri Mohammed Ghanem</​b>​ (tiếng Ả Rập: <span lang="​ar"​ dir="​rtl">​شكري محمد غانم</​span>​‎) (9 tháng 10 năm 1942 – 29 tháng 4 năm 2012 tại Viên, Áo) là một nhà chính trị Libya, ​ ông là tổng thư ký Tổng ủy ban Nhân dân Lybia (thủ tướng) Libya từ tháng 6 năm 2003 đến tháng 3 năm 2006, trong một đợt cải tổ chính phủ lớn trong hơn một thập kỷ, ông đã được thay thế bởi Phó của ông, Baghdadi Mahmudi. Ghanem sau đó là Bộ trưởng Bộ dầu đến năm 2011. Ghanem sau đó là Bộ trưởng Bộ dầu đến năm 2011. Ngày 29 tháng 4 năm 2012, người ta phát hiện ông chết trôi trên một nhánh của sông Danube đoạn chảy qua Viên.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-ajdeath_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
  
 +<​p>​Sau khi tốt nghiệp cử nhân Anh văn tại Trường đại học Tổng hợp Benghazi, ông sang Hoa Kỳ du học ta Đại học Stufts ở thành phố Boston và lấy bằng tiến sĩ khoa học kinh tế và luật quốc tế. Trở về nước ông gia nhập tập đoàn dầu mỏ quốc gia, sau đó làm việc trong Ban thư ký Tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ OPEC ở Viên, Áo, ông đã được thăng chức Trưởng bộ phận nghiên cứu của OPEC.
 +Giai đoạn đầu trong cuộc nội chiến Libya, người ta báo cáo ông đã "​chạy trốn",<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ nhưng sau khi thành phố Ra's Lanuf  bị chiếm lại bởi ủng hộ chính phủ lực lượng, AP báo cáo vào ngày 13 tháng Ba rằng ông đã đề nghị công ty dầu Ý Eni SpA giúp đỡ dập tắt một đám cháy tại Nhà máy lọc dầu Ra's Lanuf.<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ Ngày 16 tháng 5, Al Arabiya và các NTC Shukri Ghanem tường thuật rằng ông đã đào thoát đến Tunisia. Ngày hôm sau Tunisia quan chức an ninh xác nhận ông đã thực sự đào thoát vào Tunisia.<​sup id="​cite_ref-online.wsj.com_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup> ​
 +Ngày 01 tháng 6, Ghanem xác nhận ở Roma, Italia, ông quyết định tham gia phe đối lập Libya. ​
 +Ghanem sau đó sống với gia đình ở Viên, Áo, nơi ông vẫn còn có một căn hộ từ trước đây vẫn thường xuyên của ông tại trụ sở OPEC. Trước qua đời, Ghanem đã bày tỏ quan ngại về những phát triển mới nhất trong Libya.
 +</​p><​p>​Theo báo cáo của cảnh sát, cơ thể của Ghanem đã được tìm thấy trôi nổi lúc 08h40 vào ngày 29 tháng 4 năm 2012 tại một nhánh sông Danube mặc dù không có dấu hiệu của bạo lực. Một quan chức Bộ Ngoại giao Áo cho biết gia đình ban đầu nói với Bộ Ghanem đã qua đời vì một cơn đau tim. Một báo cáo của BBC ghi nhận nguyên nhân cái chết là không rõ ràng và cảnh sát đã ra lệnh khám nghiệm tử thi. Thi thể của ông có thể được trả lại cho Libya để chôn cất.
 +</p>
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1321
 +Cached time: 20181031041435
 +Cache expiry: 86400
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.312 seconds
 +Real time usage: 0.387 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1489/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 20895/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1404/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 15/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 4446/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.181/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 9.46 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 360.047 ​     1 -total
 + ​40.16% ​ 144.580 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang-ar
 + ​35.58% ​ 128.119 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Prime_Minister
 + ​30.30% ​ 109.099 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​14.19% ​  ​51.084 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​11.09% ​  ​39.927 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_b&​aacute;​o
 +  6.33%   ​22.805 ​    12 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_vi&​ecirc;​n_ch&#​7913;​c/​ch&#​7913;​c_v&#​7909;​
 +  6.06%   ​21.833 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  3.50%   ​12.600 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Birth_date
 +  3.46%   ​12.458 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_ti&#​7875;​u_s&#​7917;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1265326-0!canonical and timestamp 20181031041435 and revision id 26553040
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0045-shokri-ghanem-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)