User Tools

Site Tools


0047-siechnice-la-gi

Siechnice là một thị trấn thuộc huyện Wrocławski, tỉnh Dolnośląskie ở miền tây nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 16 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 4403 người và mật độ 282 người/km².[1]

0047-siechnice-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)