User Tools

Site Tools


0048-siedlce-la-gi

Siedlce là một thị trấn thuộc huyện Siedlce, tỉnh Mazowieckie ở trung-đông Ba Lan. Thị trấn có diện tích 32 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 77392 người và mật độ 2429 người/km².[1]

0048-siedlce-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)