User Tools

Site Tools


0049-siemiatycze-la-gi

Siemiatycze là một thị trấn thuộc huyện Siemiatycki, tỉnh Podlaskie ở đông-bắc Ba Lan. Thị trấn có diện tích 36 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 14810 người và mật độ 409 người/km².[1]

0049-siemiatycze-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)