User Tools

Site Tools


0050-sieniawa-la-gi

Sieniawa là một thị trấn thuộc huyện Przeworski, tỉnh Podkarpackie ở đông-nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 7 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 2133 người và mật độ 316 người/km².[1]

0050-sieniawa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)