User Tools

Site Tools


0051-sieradz-la-gi

Sieradz là một thị trấn thuộc huyện Sieradzki, tỉnh Łódźkie ở trung tâm Ba Lan. Thị trấn có diện tích 51 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 43286 người và mật độ 845 người/km².[1]

0051-sieradz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)