User Tools

Site Tools


0057-ska-a-la-gi

Skała là một thị trấn thuộc huyện Krakowski, tỉnh Małopolskie ở nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 3 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 3691 người và mật độ 1243 người/km².[1]

0057-ska-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)