User Tools

Site Tools


0058-skaryszew-la-gi

Skaryszew là một thị trấn thuộc huyện Radomski, tỉnh Mazowieckie ở trung-đông Ba Lan. Thị trấn có diện tích 27 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 4219 người và mật độ 153 người/km².[1]

0058-skaryszew-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)