User Tools

Site Tools


0060-skierniewice-la-gi

Skierniewice là một thị trấn thuộc huyện Skierniewice, tỉnh Łódźkie ở trung tâm Ba Lan. Thị trấn có diện tích 33 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 49044 người và mật độ 1491 người/km².[1]

0060-skierniewice-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)