User Tools

Site Tools


0066-sob-tka-la-gi

Sobótka là một thị trấn thuộc huyện Wrocławski, tỉnh Dolnośląskie ở miền tây nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 32 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 6924 người và mật độ 215 người/km².[1]

0066-sob-tka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)