User Tools

Site Tools


0067-sochaczew-la-gi

Sochaczew là một thị trấn thuộc huyện Sochaczewski, tỉnh Mazowieckie ở trung-đông Ba Lan. Thị trấn có diện tích 26 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 37585 người và mật độ 1435 người/km².[1]

0067-sochaczew-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)