User Tools

Site Tools


0070-soko-w-podlaski-la-gi

Sokołów Podlaski là một thị trấn thuộc huyện Sokołowski, tỉnh Mazowieckie ở trung-đông Ba Lan. Thị trấn có diện tích 18 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 18481 người và mật độ 1055 người/km².[1]

0070-soko-w-podlaski-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)