User Tools

Site Tools


0076-speccy-la-gi

Speccy, được phát triển bởi Piriform, là một phần mềm tiện ích miễn phí chạy trên hệ điều hành Microsoft Windows 7, Vista và XP trên cả hai nền tảng hệ điều hành 32-bit và 64-bit.[2]

Speccy là một công cụ cho phép người dùng xem thông tin về phần cứng và phần mềm của máy tính. Thông tin được hiển thị bởi Speccy bao gồm mẫu và thương hiệu của bộ vi xử lý, kích thước và tốc độ ổ cứng, dung lượng bộ nhớ, thông tin về đồ họa và hệ điều hành và một số thông tin khác.[3]

0076-speccy-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)