User Tools

Site Tools


0083-stan-collymore-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0083-stan-collymore-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Stanley Victor "​Stan"​ Collymore</​b>​ (sinh ngày 22 tháng 01 năm 1971) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp và là chuyên gia bóng đá người Anh, anh đã liên tục chơi bóng từ năm 1990 cho đến năm 2001. Stanley chuyển từ Nottingham Forest tới Liverpool với giá £8.5 triệu bảng Anh vào năm 1995 và khoác áo đội tuyển bóng đá quốc gia Anh.
 +</p>
  
 +<​p>​Stan Collymore chuyển đến Liverpool từ Nottingham Forest vào mùa hè năm 1995. Liverpool đã đưa giá chuyển nhượng kỉ lục lúc bấy giờ là 8,5 triệu bảng để có được Collymore. Anh đã có một màn trình diễn đầu tiên đầy bùng nổ, khi mà ngay trong trận đấu đầu tiên anh đã ghi 1 bàn thắng vào lưới Sheffield Wedsnedays và sau đó trận đấu gặp BlackBurn.
 +</​p><​p>​Mặc dù ghi được nhiều bàn thắng nhưng anh gặp phải những chấn thương nghiêm trọng. Dù vậy anh vẫn nỗ lực thi đấu xuất sắc cùng người đồng đội trên hàng tấn công là Robbie Fowler, ghi bàn trong trận thắng Newcastle 4-3 giúp Liverpool giành chức vô địch FA Cup năm 1996. Sau đấy Stan Collymore đã chuyển sang thi đấu cho Aston Villa với giá chuyển nhượng là 7 triệu bảng.
 +</p>
 +
 +
 +
 +<table id="​persondata"​ class="​persondata"​ style="​border:​1px solid #aaa; display:​none;​ speak:​none;"><​tbody><​tr><​th colspan="​2">​Dữ liệu nhân vật
 +</​th></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​TÊN
 +</td>
 +<​td>​Collymore,​ Stan
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​TÊN KHÁC
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​TÓM TẮT
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​NGÀY SINH
 +</td>
 +<​td>​ngày 22 tháng 1 năm 1971
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​NƠI SINH
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​NGÀY MẤT
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​NƠI MẤT
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1248
 +Cached time: 20181031054745
 +Cache expiry: 3600
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.304 seconds
 +Real time usage: 0.363 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2536/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 51385/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3044/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.108/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 3.26 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 294.777 ​     1 -total
 + ​79.51% ​ 234.370 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_ti&#​7875;​u_s&#​7917;​_b&​oacute;​ng_&#​273;&​aacute;​_2
 + ​61.22% ​ 180.450 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox3cols
 + ​16.22% ​  ​47.805 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Height
 + ​14.30% ​  ​42.151 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 +  9.94%   ​29.302 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_nh&​acirc;​n_v&#​7853;​t/​height
 +  9.21%   ​27.157 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_b&​oacute;​ng_&#​273;&​aacute;​
 +  9.15%   ​26.983 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_nh&​acirc;​n_v&#​7853;​t/​height/​locate
 +  8.79%   ​25.904 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Liverpool_F.C.
 +  8.51%   ​25.072 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1261899-0!canonical and timestamp 20181031054745 and revision id 23131320
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0083-stan-collymore-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)