User Tools

Site Tools


0090-stronie-l-skie-la-gi

Stronie Śląskie là một thị trấn thuộc huyện Kłodzki, tỉnh Dolnośląskie ở miền tây nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 2 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 6034 người và mật độ 2535 người/km².[1]

0090-stronie-l-skie-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)