User Tools

Site Tools


0095-su-i-c-t-cam-l-m-la-gi

Suối Cát là một xã thuộc huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Xã Suối Cát có diện tích 101,42 km², dân số năm 1999 là 7767 người và đến năm 2009 là 9045[1] mật độ dân số đạt 89 người/km².

0095-su-i-c-t-cam-l-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)