User Tools

Site Tools


0097-sucha-beskidzka-la-gi

Sucha Beskidzka là một thị trấn thuộc huyện Suski, tỉnh Małopolskie ở nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 28 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 9541 người và mật độ 345 người/km².[1]

0097-sucha-beskidzka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)