User Tools

Site Tools


0098-suchowola-la-gi

Suchowola là một thị trấn thuộc huyện Sokólski, tỉnh Podlaskie ở đông-bắc Ba Lan. Thị trấn có diện tích 26 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 2186 người và mật độ 84 người/km².[1]

0098-suchowola-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)