User Tools

Site Tools


0101-sulli-choi-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0101-sulli-choi-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Choi Jin-ri</​b><​sup id="​cite_ref-SM_Town_Live_'​10_World_Tour_in_Shanghai_″Artistes_Confirmation″(Choi_Jin_Ri)_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ (Hangul: 최진리, Hán - Việt: Thôi Chấn Lợi, sinh ngày 29 tháng 3 năm 1994) được biết đến với nghệ danh <​b>​Sulli</​b>,​ là nữ ca sĩ, diễn viên, cựu thành viên của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc f(x). Hiện tại cô đang tập trung vào sự nghiệp diễn xuất.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +<​p>​Sulli sinh ra tại thành phố Busan trong gia đình có hai anh trai và một em trai.<​sup id="​cite_ref-birthplace_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Từ  "​sul"​ trong nghệ danh Sulli của cô có nghĩa là tuyết và "​li"​ có nghĩa là hoa lê<sup id="​cite_ref-Russell2014_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ còn tên thật của cô là Choi Jin Ri, trong đó Jinri có nghĩa là sự thật. Năm 2004, Sulli chuyển đến Seoul khi học lớp 4 và được đào tạo tại học viện diễn xuất MTM Actor Academy. Một năm sau, cô chính thức bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với vai công chúa Sun-hwa lúc nhỏ trong phim truyền hình cổ trang đình đám <​i>​Bài ca Seo-dong</​i>​ và tham gia một vai nhỏ trong phim <​i>​Love Needs a Miracle</​i>​ của SBS. 
 +</​p><​p>​Sulli tham gia thử giọng tại cuộc thi SM Audition Casting System bằng việc thể hiện ca khúc của nhóm nữ S.E.S. có tên "​Chingu"​ (Bạn bè). Sau đó chính thức trở thành thực tập sinh và chuyển vào sống tại ký túc xá của SM.<sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p><​p>​Sulli theo học trường tiểu học Jungbu (중부초등학교) tại Busan, Seoul Cheongdam Elementary School,<​sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup>​ Cheongdam Middle School (청담중학교).<​sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup><​sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup>​ Cô tốt nghiệp trung học Biểu diễn Nghệ thuật Seoul (서울공연예술고등학교) và từng là người đại diện hình ảnh trên trang chủ của trường.<​sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup></​p>​
 +
 +<​p>​Ngày 19 tháng 8 năm 2014, cả hai công ty quản lý Amoeba Culture và SM Entertainment đều xác nhận Sulli và rapper Choiza của nhóm Dynamic Duo đang hẹn hò kể từ tháng 9 năm 2013.<​sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup><​sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup>​ Ngày 6 tháng 3 năm 2017, công ty quản lý SM Entertainment xác nhận cặp đôi đã chia tay sau 2 năm 7 tháng hẹn hò do những khác biệt trong lối sống.<​sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup><​sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​[13]</​sup></​p><​p>​Ngày 10 tháng 5 năm 2017, công ty quản lý xác nhận Sulli đang hẹn hò với Kim Min Joon là giám đốc âm nhạc và hơn cô 11 tuổi.<​sup id="​cite_ref-14"​ class="​reference">​[14]</​sup></​p>​
 +
 +<​p>​Sulli tham gia đóng phim từ năm 11 tuổi, khi đó cô đã được lựa chọn đóng vai công chúa Sun-hwa lúc nhỏ trong 1 bộ phim truyền hình của đài SBS, <​i>​The Ballad of Seo-dong</​i>​. Một vài tháng sau, cô xuất hiện làm cameo trong <​i>​Love Needs a Miracle</​i>,​ một bộ phim truyền hình của SBS. Cô cũng đã đóng một vai nhỏ trong phim điện ảnh <​i>​Punch Lady</​i>​ (2007) và <​i>​Babo</​i>​ (2008).
 +</​p><​p>​Năm 2009, cô ra mắt với tư cách ca sĩ cùng nhóm nhạc f(x). Ngày 25 tháng 7 năm 2014, SM Entertainment tuyên bố Sulli sẽ tạm thời rút lui khỏi làng giải trí do áp lực về thể chất và tinh thần liên quan đến những rắc rối trong sự nghiệp.<​sup id="​cite_ref-channelnewsasia.com_15-0"​ class="​reference">​[15]</​sup>​ Tháng 8 năm 2015, công ty xác nhận cô chính thức rời khỏi nhóm f(x) để tập trung vào sự nghiệp diễn xuất.<​sup id="​cite_ref-:​0_16-0"​ class="​reference">​[16]</​sup></​p>​
 +
 +<​h3><​span id="​Phim_.C4.90i.E1.BB.87n_.E1.BA.A3nh"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Phim_Điện_ảnh">​Phim Điện ảnh</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<table border="​2"​ cellpadding="​4"​ cellspacing="​0"​ style="​margin:​ 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse:​ collapse; font-size: 95%;"><​tbody><​tr bgcolor="#​B0C4DE"​ align="​center"><​th>​Năm
 +</th>
 +<​th>​Tên Phim
 +</th>
 +<​th>​Vai Diễn
 +</th>
 +<​th>​Ghi chú
 +</​th></​tr><​tr><​td>​2007</​td>​
 +<​td><​i>​Punch Lady</​i><​sup id="​cite_ref-17"​ class="​reference">​[17]</​sup></​td>​
 +<​td>​Gwak Chun-sim</​td>​
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​2008</​td>​
 +<​td><​i>​BABO</​i></​td>​
 +<​td>​Ji-ho lúc nhỏ</​td>​
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td>​2010</​td>​
 +<​td><​i>​A Turtle'​s Tale: Sammy'​s Adventures</​i><​sup id="​cite_ref-18"​ class="​reference">​[18]</​sup></​td>​
 +<​td>​Shelly</​td>​
 +<​td>​Lồng tiếng phiên bản Hàn Quốc với Daesung
 +</​td></​tr><​tr><​td>​2012</​td>​
 +<​td><​i>​I AM. - SM Town Live World Tour in Madison Square Garden</​i></​td>​
 +<​td>​Cá nhân</​td>​
 +<​td>​Tư liệu của SMTown ở New York
 +</​td></​tr><​tr><​td>​2014</​td>​
 +<​td><​i>​The Pirates</​i></​td>​
 +<​td>​Heuk-myo</​td>​
 +<​td>​Vai phụ
 +</​td></​tr><​tr><​td>​2014</​td>​
 +<​td><​i>​Fashion King</​i></​td>​
 +<​td>​Kwak Eun-jin</​td>​
 +<​td>​Vai nữ chính
 +</​td></​tr><​tr><​td>​2016
 +</td>
 +<​td>​Real
 +</td>
 +<​td>​Song Yoo Hwa
 +</td>
 +<​td>​Vai nữ chính
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​h3><​span id="​Phim_truy.E1.BB.81n_h.C3.ACnh"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Phim_truyền_hình">​Phim truyền hình</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<table border="​2"​ cellpadding="​4"​ cellspacing="​0"​ style="​margin:​ 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse:​ collapse; font-size: 95%;"><​tbody><​tr bgcolor="#​B0C4DE"​ align="​center"><​th>​Năm
 +</th>
 +<​th>​Tựa đề
 +</th>
 +<​th>​Vai
 +</th>
 +<​th>​Kênh
 +</th>
 +<​th>​Ghi chú
 +</​th></​tr><​tr><​td rowspan="​2">​2005</​td>​
 +<​td><​i>​Bài ca Sơ Đông</​i></​td>​
 +<​td>​young Princess Sun-hwa</​td>​
 +<​td>​SBS
 +</​td></​tr><​tr><​td><​i>​Love Needs A Miracle</​i></​td>​
 +<​td>​Na Sun Ju</​td>​
 +<​td>​SBS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​2006</​td>​
 +<​td><​i>​Vacation</​i></​td>​
 +<​td>​Jin Joo</​td>​
 +<​td>​SBS</​td>​
 +<​td>​Tập 4: "​Eternal"​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​2007</​td>​
 +<​td><​i>​Drama City</​i></​td>​
 +<​td>​No Kkot-Boon</​td>​
 +<​td>​KBS</​td>​
 +<​td>​Tập:​ "The Flower Girl is Here"
 +</​td></​tr><​tr><​td>​2011</​td>​
 +<​td><​i>​Welcome to the Show</​i>​ <sup id="​cite_ref-19"​ class="​reference">​[19]</​sup></​td>​
 +<td/>
 +<​td>​SBS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​2012</​td>​
 +<​td><​i>​To The Beautiful You</​i></​td>​
 +<​td>​Goo Jae Hee</​td>​
 +<​td>​SBS <sup id="​cite_ref-20"​ class="​reference">​[20]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​h3><​span id="​Ch.C6.B0.C6.A1ng_tr.C3.ACnh_truy.E1.BB.81n_h.C3.ACnh"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Chương_trình_truyền_hình">​Chương trình truyền hình</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<table border="​2"​ cellpadding="​4"​ cellspacing="​0"​ style="​margin:​ 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse:​ collapse; font-size: 95%;"><​tbody><​tr bgcolor="#​B0C4DE"​ align="​center"><​th>​Năm
 +</th>
 +<​th>​Tên
 +</th>
 +<​th>​Vai trò
 +</​th></​tr><​tr><​td>​2010–2011</​td>​
 +<​td><​i>​SBS nkigayo</​i></​td>​
 +<​td>​MC
 +</​td></​tr><​tr><​td>​2010
 +</td>
 +<​td>​Hello f(x)
 +</td>
 +<​td>​Thành viên f(x)
 +</​td></​tr><​tr><​td>​2011</​td>​
 +<​td><​i>​Running Man</​i>​ tập 55</​td>​
 +<​td>​Khách mời
 +</​td></​tr><​tr><​td>​2010-2011
 +</td>
 +<​td>​Koala f(x)
 +</td>
 +<​td>​Chương trình riêng củaf(x)
 +</​td></​tr><​tr><​td>​2012</​td>​
 +<​td><​i>​Running Man</​i>​ tập 75</​td>​
 +<​td>​Khách mời
 +</​td></​tr><​tr><​td>​2013</​td>​
 +<​td><​i>​Running Man</​i>​ tập 129, 153, 154
 +<​p>​Happy together
 +</​p><​p>​Strong heart 
 +</p>
 +</td>
 +<​td>​Khách mời
 +</​td></​tr><​tr><​td>​2013
 +</td>
 +<​td>​Amazing f(x)
 +</td>
 +<​td>​Thành viên f(x)
 +</​td></​tr><​tr><​td>​2013
 +</td>
 +<​td>​Go f(x)
 +</td>
 +<​td>​Thành viên f(x)
 +</​td></​tr></​tbody></​table>​
 +<​ul><​li>​2006:​ <​i>​Maru-i kids clothes</​i><​sup id="​cite_ref-21"​ class="​reference">​[21]</​sup>​ với Yoo Seung Ho</​li>​
 +<​li>​2007:​ <​i>​Pepero cookie stick</​i><​sup id="​cite_ref-22"​ class="​reference">​[22]</​sup>​ với Ayumi Lee</​li>​
 +<​li>​2009:​ <i>LG Cyon Chocolate phone</​i><​sup id="​cite_ref-23"​ class="​reference">​[23]</​sup>​ với f(x) &amp; SNSD</​li>​
 +<​li>​2009:​ <​i>​K-Swiss</​i>​ với f(x)</​li>​
 +<​li>​2009:​ <​i>​Auction Co.</​i><​sup id="​cite_ref-24"​ class="​reference">​[24]</​sup>​ with f(x) &amp; SHINee</​li>​
 +<​li>​2009:​ <​i>​Nana'​s B cream</​i></​li>​
 +<​li>​2009:​ <i>LG Lollipop</​i>​ với f(x) &amp; M.I.C</​li>​
 +<​li>​2010:​ <​i>​Bbusyeo Bbusyeo snack</​i>​ với f(x)</​li>​
 +<​li>​2010:​ <i>LG Optimus Z phone</​i><​sup id="​cite_ref-25"​ class="​reference">​[25]</​sup>​ với Gong Yoo</​li>​
 +<​li>​2010:​ <​i>​FreeStyle Street Basketball</​i>​ với f(x)</​li>​
 +<​li>​2010:​ <​i>​Calvin Klein jeans</​i><​sup id="​cite_ref-26"​ class="​reference">​[26]</​sup>​ với Victoria Song &amp; Krystal Jung</​li>​
 +<​li>​2010:​ <​i>​Love living with rabbits (H2)</​i>​ với f(x), SHINee, &amp; Zhang Liyin</​li>​
 +<​li>​2010:​ <​i>​Sony Cybershot TX9</​i><​sup id="​cite_ref-27"​ class="​reference">​[27]</​sup></​li>​
 +<​li>​2010:​ <​i>​Chicken Mania</​i>​ với Victoria Song, Luna Park &amp; Krystal Jung</​li>​
 +<​li>​2010:​ <​i>​Elite Uniform</​i>​ với Victoria Song, Luna Park, Krystal Jung &amp; Infinite</​li>​
 +<​li>​2010:​ <​i>​Crown Bakery</​i>​ với Victoria Song, Luna Park &amp; Krystal Jung</​li>​
 +<​li>​2010:​ <​i>​Video Game "Gran Age"</​i>​ với Victoria Song, Luna Park &amp; Krystal Jung</​li>​
 +<​li>​2011:​ <​i>​FIFA Online 2</​i><​sup id="​cite_ref-28"​ class="​reference">​[28]</​sup></​li>​
 +<​li>​2011:​ <​i>​Smoothie King</​i><​sup id="​cite_ref-29"​ class="​reference">​[29]</​sup>​ với Victoria Song</​li>​
 +<​li>​2011:​ <​i>​Sony Cybershot WX7</​i><​sup id="​cite_ref-30"​ class="​reference">​[30]</​sup></​li>​
 +<​li>​2011:​ <​i>​QUA Fashion Corp</​i><​sup id="​cite_ref-31"​ class="​reference">​[31]</​sup>​ với Krystal Jung</​li></​ul>​
 +<table class="​wikitable"><​tbody><​tr><​th><​b>​Năm</​b>​
 +</th>
 +<​th><​b>​Giải</​b>​
 +</th>
 +<​th><​b>​Hạng mục</​b>​
 +</th>
 +<​th><​b>​Kết quả</​b>​
 +</th>
 +<​th>​Chú thích
 +</​th></​tr><​tr><​td rowspan="​1"​ style="​text-align:​center;"><​b>​2005</​b>​
 +</td>
 +<td rowspan="​1">​
 +</td>
 +<​td>​Big Ribbon Child Award
 +</td>
 +<td style="​background:​ #ccffcc; color: black; vertical-align:​ middle; text-align: center;"​ class="​yes table-yes2">​Đoạt giải</​td>​
 +<td rowspan="​2"><​sup id="​cite_ref-32"​ class="​reference">​[32]</​sup></​td></​tr><​tr><​td rowspan="​1"​ style="​text-align:​center;"><​b>​2012</​b>​
 +</td>
 +<​td>​Mnet 20's Choice Awards
 +</td>
 +<​td>​New Star Award
 +</td>
 +<td style="​background:​ #ccffcc; color: black; vertical-align:​ middle; text-align: center;"​ class="​yes table-yes2">​Đoạt giải
 +</​td></​tr></​tbody></​table>​
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-SM_Town_Live_'​10_World_Tour_in_Shanghai_″Artistes_Confirmation″(Choi_Jin_Ri)-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“SM Town Live '10 World Tour in Shanghai "​Artistes Confirmation"​(Choi Jin Ri)” (bằng tiếng Trung Quốc). sh.piao.com.cn(中國票務在綫)<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 8 tháng 1 năm 2015</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ASulli+Choi&​amp;​rft.btitle=SM+Town+Live+%2710+World+Tour+in+Shanghai+%22Artistes+Confirmation%22%28Choi+Jin+Ri%29&​amp;​rft.date=8+th%C3%A1ng+1+n%C4%83m+2015&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=sh.piao.com.cn%28%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E7%A5%A8%E5%8B%99%E5%9C%A8%E7%B6%AB%29&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fsh.piao.com.cn%2Fview%2Fimages%2Fshanghai%2Fsmt%2Fquerenhan.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​f(x)’s Sulli to join Taecyeon &amp; Wooyoung as Inkigayo MC</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-birthplace-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“f(x)설리,​ 에프터스쿨 리지와 '​절친인증샷'​ 공개” (bằng tiếng Hàn). 마이데일리. Ngày 24 tháng 9 năm 2010<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 16 tháng 5 năm 2015</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ASulli+Choi&​amp;​rft.btitle=f%28x%29%EC%84%A4%EB%A6%AC%2C+%EC%97%90%ED%94%84%ED%84%B0%EC%8A%A4%EC%BF%A8+%EB%A6%AC%EC%A7%80%EC%99%80+%27%EC%A0%88%EC%B9%9C%EC%9D%B8%EC%A6%9D%EC%83%B7%27+%EA%B3%B5%EA%B0%9C&​amp;​rft.date=16+th%C3%A1ng+5+n%C4%83m+2015&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=%EB%A7%88%EC%9D%B4%EB%8D%B0%EC%9D%BC%EB%A6%AC&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.mydaily.co.kr%2Fnew_yk%2Fhtml%2Fread.php%3Fnewsid%3D201009240902341119&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Russell2014-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Mark Russell (ngày 29 tháng 4 năm 2014). <​i>​K-Pop Now!: The Korean Music Revolution</​i>​. Tuttle Publishing. tr. 93. ISBN 978-1-4629-1411-1.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ASulli+Choi&​amp;​rft.au=Mark+Russell&​amp;​rft.aulast=Mark+Russell&​amp;​rft.btitle=K-Pop+Now%21%3A+The+Korean+Music+Revolution&​amp;​rft.date=29+th%C3%A1ng+4+n%C4%83m+2014&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=978-1-4629-1411-1&​amp;​rft.pages=93&​amp;​rft.pub=Tuttle+Publishing&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DetDZAwAAQBAJ&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​f(x)’s Sulli tears up while talking about SNSD’s Taeyeon, Tiffany</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​중부초등학교</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Cheongdam Middle School Seoul</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​f(x) member Sulli’s graduation photos revealed!</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​서울공연예술고등학교</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“최자-설리 양측 "​호감 갖고 의지하는 사이"​ 첫 공식 인정”. <​i>​Naver News</​i>​. OSEN<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 19 tháng 8 năm 2014</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ASulli+Choi&​amp;​rft.atitle=%EC%B5%9C%EC%9E%90-%EC%84%A4%EB%A6%AC+%EC%96%91%EC%B8%A1+%22%ED%98%B8%EA%B0%90+%EA%B0%96%EA%B3%A0+%EC%9D%98%EC%A7%80%ED%95%98%EB%8A%94+%EC%82%AC%EC%9D%B4%22+%EC%B2%AB+%EA%B3%B5%EC%8B%9D+%EC%9D%B8%EC%A0%95&​amp;​rft.date=19+th%C3%A1ng+8+n%C4%83m+2014&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=Naver+News&​amp;​rft.pub=OSEN&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fnews.naver.com%2Fmain%2Fread.nhn%3Fmode%3DLSD%26mid%3Dshm%26sid1%3D106%26oid%3D109%26aid%3D0002857400%26m_view%3D1%26m_url%3D%252Fcomment%252Fall.nhn%253FserviceId%253Dnews%2526gno%253Dnews109%252C0002857400%2526sort%253Dlikability&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-11"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​SM Confirms Choiza and Sulli′s Relationship Mwave.interest.me (ngày 19 tháng 8 năm 2014). Truy cập ngày 20 tháng 8 năm 2014.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-12"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“[단독]설리-최자,​ 결별..2년 7개월만 각자의 길로”. <​i>​Naver News</​i>​. Newstar<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 13 tháng 6 năm 2017</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ASulli+Choi&​amp;​rft.atitle=%5B%EB%8B%A8%EB%8F%85%5D%EC%84%A4%EB%A6%AC-%EC%B5%9C%EC%9E%90%2C+%EA%B2%B0%EB%B3%84..2%EB%85%84+7%EA%B0%9C%EC%9B%94%EB%A7%8C+%EA%B0%81%EC%9E%90%EC%9D%98+%EA%B8%B8%EB%A1%9C&​amp;​rft.date=13+th%C3%A1ng+6+n%C4%83m+2017&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=Naver+News&​amp;​rft.pub=Newstar&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fentertain.naver.com%2Fread%3Foid%3D108%26aid%3D0002595220&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-13"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“SM 측 "​설리,​ 최자와 결별 맞다…선후배로 남기로<​span style="​padding-right:​0.2em;">"</​span>​”. JoyNews<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 13 tháng 6 năm 2017</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ASulli+Choi&​amp;​rft.btitle=SM+%EC%B8%A1+%22%EC%84%A4%EB%A6%AC%2C+%EC%B5%9C%EC%9E%90%EC%99%80+%EA%B2%B0%EB%B3%84+%EB%A7%9E%EB%8B%A4%E2%80%A6%EC%84%A0%ED%9B%84%EB%B0%B0%EB%A1%9C+%EB%82%A8%EA%B8%B0%EB%A1%9C%22&​amp;​rft.date=13+th%C3%A1ng+6+n%C4%83m+2017&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=JoyNews&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fjoynews.inews24.com%2Fphp%2Fnews_view.php%3Fg_menu%3D700100%26g_serial%3D1010018%26rrf%3Dnv&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-14"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“[단독] 설리, 새로운 사랑 시작…남친은 김민준 디렉터”. <​i>​Naver News</​i>​. SBS funE<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 13 tháng 6 năm 2017</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ASulli+Choi&​amp;​rft.atitle=%5B%EB%8B%A8%EB%8F%85%5D+%EC%84%A4%EB%A6%AC%2C+%EC%83%88%EB%A1%9C%EC%9A%B4+%EC%82%AC%EB%9E%91+%EC%8B%9C%EC%9E%91%E2%80%A6%EB%82%A8%EC%B9%9C%EC%9D%80+%EA%B9%80%EB%AF%BC%EC%A4%80+%EB%94%94%EB%A0%89%ED%84%B0&​amp;​rft.date=13+th%C3%A1ng+6+n%C4%83m+2017&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=Naver+News&​amp;​rft.pub=SBS+funE&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fentertain.naver.com%2Fread%3Foid%3D416%26aid%3D0000203935&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-channelnewsasia.com-15"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“f(x)'​s Sulli takes a break from showbiz”. <​i>​ChannelNews Asia</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 17 tháng 8 năm 2014</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ASulli+Choi&​amp;​rft.atitle=f%28x%29%27s+Sulli+takes+a+break+from+showbiz&​amp;​rft.date=17+th%C3%A1ng+8+n%C4%83m+2014&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=ChannelNews+Asia&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.channelnewsasia.com%2Fnews%2Fentertainment%2Ff-x-s-sulli-takes-a-break%2F1282572.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-:​0-16"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation news">​“Sulli no longer f(x) member”. The Korea Times. Ngày 9 tháng 8 năm 2015<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 13 tháng 8 năm 2015</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ASulli+Choi&​amp;​rft.btitle=Sulli+no+longer+f%28x%29+member&​amp;​rft.date=13+th%C3%A1ng+8+n%C4%83m+2015&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=The+Korea+Times&​amp;​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.koreatimes.co.kr%2Fwww%2Fnews%2Fculture%2F2015%2F08%2F386_184442.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-17"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Rebellious Sulli takes netizens by surprise”. Allkpop. Ngày 28 tháng 12 năm 2009<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 27 tháng 6 năm 2014</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ASulli+Choi&​amp;​rft.btitle=Rebellious+Sulli+takes+netizens+by+surprise&​amp;​rft.date=27+th%C3%A1ng+6+n%C4%83m+2014&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Allkpop&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.allkpop.com%2Farticle%2F2009%2F12%2Fa-rebellious-sulli-takes-netizens-by-surprise&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-18"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Big Bang's Daesung and f(x)'s Sulli to dub for 3-D animation film”. Allkpop. Ngày 11 tháng 11 năm 2010<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 27 tháng 6 năm 2014</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ASulli+Choi&​amp;​rft.btitle=Big+Bang%27s+Daesung+and+f%28x%29%27s+Sulli+to+dub+for+3-D+animation+film&​amp;​rft.date=27+th%C3%A1ng+6+n%C4%83m+2014&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Allkpop&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.allkpop.com%2Farticle%2F2010%2F11%2Fbig-bangs-daesung-and-fxs-sulli-to-dub-for-3-d-animation-film&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-19"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Nichkhun,​ Sulli, Seulong, &amp; others cast in SBS’s new sitcom, "​Welcome to the Show"</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-20"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​SHINee’s Minho and f(x)’s Sulli confirmed as lead roles for SM Entertainment’s adaptation of ‘Hana Kimi’ allkpop Apr 25, 2012 Retrieved ngày 26 tháng 4 năm 2012</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-21"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​2012S/​S 마루아이</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-22"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​2007 f(x) Sulli Lotte pepero CF - YouTube</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-23"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​SNSD and f(x) loves Chocolate</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-24"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​f(x) fronts online auction</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-25"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​f(x)’s Sulli and Gong Yoo team up for LG Optimus Z</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-26"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​f(x)’s extended Calvin Klein Jeans CF is the best jean CF of all time</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-27"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​http://​www.sonycam.info/​fx-sulli-sony-cyber-shot-tx9-cf.html</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-28"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​f(x)’s Sulli selected as endorsement model for "Fifa Online 2″</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-29"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​f(x)’s Victoria and Sulli endorse ‘Smoothie King’</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-30"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​f(x) Sulli promotes Sony's Cybershot WX7!</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-31"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​QUA</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-32"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“[SBS연기대상]뉴스타상,​ 아이돌스타만 4명 수상”. <​i>​JoongAng Ilbo</​i>​ (bằng tiếng Hàn)<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 23 tháng 12 năm 2013</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ASulli+Choi&​amp;​rft.atitle=%5BSBS%EC%97%B0%EA%B8%B0%EB%8C%80%EC%83%81%5D%EB%89%B4%EC%8A%A4%ED%83%80%EC%83%81%2C+%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%8F%8C%EC%8A%A4%ED%83%80%EB%A7%8C+4%EB%AA%85+%EC%88%98%EC%83%81&​amp;​rft.date=December+23%2C+2013&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=JoongAng+Ilbo&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fnews.joins.com%2Farticle%2F10310139&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1331
 +Cached time: 20181031061554
 +Cache expiry: 3600
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.508 seconds
 +Real time usage: 0.589 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2548/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 41087/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2431/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 15/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 21727/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.271/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 10.36 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 532.097 ​     1 -total
 + ​66.98% ​ 356.408 ​     6 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​40.30% ​ 214.430 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Korean_name
 + ​34.06% ​ 181.217 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Chinese/​Korean
 + ​32.32% ​ 171.970 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_person
 + ​28.06% ​ 149.312 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang
 + ​22.59% ​ 120.177 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​14.01% ​  ​74.555 ​     9 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  8.55%   ​45.510 ​     7 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Br_separated_entries
 +  7.96%   ​42.360 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_musical_artist
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​809518-0!canonical and timestamp 20181031061554 and revision id 43877097
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0101-sulli-choi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)