User Tools

Site Tools


0112-sutlej-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0112-sutlej-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​202px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ae/​Kinnaur_392.jpg/​200px-Kinnaur_392.jpg"​ width="​200"​ height="​299"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ae/​Kinnaur_392.jpg/​300px-Kinnaur_392.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ae/​Kinnaur_392.jpg/​400px-Kinnaur_392.jpg 2x" data-file-width="​685"​ data-file-height="​1024"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​Sông Sutlej</​b>​ (hay <​i>​Satluj</​i>​) (tiếng Punjab: <span lang="​pa"​ title="​Văn bản tiếng Punjab">​ਸਤਲੁਜ</​span>,​ tiếng Phạn: <span lang="​sa">​शुतुद्रि</​span>,​ <span title="​International Alphabet of Sanskrit Transliteration"​ class="​IAST Unicode"​ style="​font-face:​ Arial Unicode MS, GNU Unifont, Lucida Sans Unicode; white-space:​ wrap; text-decoration:​ none">​Śutudri</​span>,​ tiếng Urdu: <span lang="​ur"​ dir="​rtl">​ستلج</​span>​‎,​ và tiếng Hindi: <span lang="​hi">​सतलज</​span>,​ ; ZWPY: གླང་ཆེན་གཙང་པོ,​ tiếng Trung: <span lang="​zh">​象泉河</​span>​) ​ là sông dài nhất trong số năm dòng chảy qua vùng lịch sử Punjab ở miền bắc Ấn Độ và Pakistan. Sông nằm ở phía bắc của dãy núi Vindhya, phía nam đoạn Hindu Kush của Himalaya, và phía đông và trung tâm dãy núi Sulaiman tại Pakistan. Sutlej còn được gọi là Śutudri vào thời kỳ Vệ Đà.
 +</​p><​p>​Sutlej đôi khi được gọi là sông Đỏ. Đây là chi lưu cực đông của sông Ấn. Sông khởi nguồn gần hồ Rakshastal tại Tây Tạng, Trung Quốc, gần núi Kailas, và chảy về phía tây và tây nam đến lãnh thổ Ấn Độ qua hành lang Shipki La tại bang Himachal Pradesh. Tại Pakistan, lưu vực sông từng tồn tại nhà nước Bahawalpur trước đây. Khu vực phía đông và nam của lưu vực sông là một vùng khô cằn, được gọi là Cholistan và là một phần của Bahawalpur. Sutlej nhận nước từ sông Beas tại Hari-Ke-Patan,​ Amritsar, Punjāb, Ấn Độ, và tiếp tục theo hướng tây nam đến Pakistan và đổ vào sông Chenab, rồi sau đó tạo thành Panjnad, Panjanad đỏ vào sông Ấn tại Mithankot.
 +</​p><​p>​Nước sông Sutlej do Ấn Độ sử dụng theo Hiệp ước Nguồn nước Sông Ấn giữa Ấn Độ và Pakistan, và được chuyển hướng đến các kênh đào phục vụ tưới tiêu tại Ấn Độ.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Có một vài dự án thủy điện chính trên sông Sutlej.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
  
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Sutlej</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​29°23′B</​span>​ <span class="​longitude">​71°02′Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​29,​383°B 71,​033°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​29.383;​ 71.033</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1264
 +Cached time: 20181027062801
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.300 seconds
 +Real time usage: 0.380 seconds
 +Preprocessor visited node count: 440/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 12168/​2097152 bytes
 +Template argument size: 785/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 9/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1336/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.202/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 10.15 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 346.773 ​     1 -total
 + ​56.73% ​ 196.709 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang-pa
 + ​56.08% ​ 194.456 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​LangWithName
 + ​54.52% ​ 189.069 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang
 + ​16.90% ​  ​58.622 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​10.01% ​  ​34.695 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 +  8.15%   ​28.276 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Dead_link
 +  7.43%   ​25.763 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  6.08%   ​21.092 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​7917;​a_ch&#​7919;​a
 +  5.46%   ​18.942 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​X&#​7917;​_l&​yacute;​_th&#​7875;​_lo&#​7841;​i
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1260102-0!canonical and timestamp 20181027062801 and revision id 41115986
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0112-sutlej-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)