User Tools

Site Tools


0125-szczuczyn-la-gi

Szczuczyn là một thị trấn thuộc huyện Grajewski, tỉnh Podlaskie ở đông-bắc Ba Lan. Thị trấn có diện tích 13 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 3496 người và mật độ 264 người/km².[1]

0125-szczuczyn-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)