User Tools

Site Tools


0130-t-159-la-gi

Phục vụ (Việt Nam)
Tên gọi: (T-159)
Nhập biên chế: ?
Tái biên chế: ?
Xuất biên chế: 1973
Biệt danh: ?
Đặc điểm khái quát
Lớp và kiểu: Tàu tuần tiễu 40T
Kiểu: Tàu tuần tiễu
Trọng tải choán nước: 40 tấn
Độ dài: ? m
Sườn ngang: ? m
Mớn nước: ? m
Động cơ đẩy: ?
Tốc độ: ? hải lý
Thủy thủ đoàn
đầy đủ:
?
Hệ thống cảm biến
và xử lý:
?
Vũ trang: ?

Tàu T-159 là một tàu tuần tiễu từng đặt trong biên chế của Quân chủng Hải quân, Quân đội Nhân dân Việt Nam.

T-159 là chiếc tàu duy nhất thuộc kiểu tàu tuần tiễu 40T (40 tấn) trong Quân chủng Hải quân được ghi chép lại.

Chiếc tàu tham gia vào cuộc Chiến tranh Việt Nam trong khoảng thời gian không quân và hải quân Hoa Kỳ tấn công nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Năm 1973, tàu bị loại khỏi biên chế do hư hỏng nặng, không còn khả năng khôi phục.

  • Lịch sử ngành Kỹ thuật Hải quân Việt Nam - Tập 1.
  • Lịch sử Hải quân Nhân dân Việt Nam (1955-2005). Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, 2005.
0130-t-159-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)