User Tools

Site Tools


0135-t-c-duy-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0135-t-c-duy-n-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Túc Duyên</​b>​ là một phường thuộc thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam. Phường Túc Duyên nằm ở phía đông thành phố Thái Nguyên giáp với sông Cầu.
 +</​p><​p>​Phường có diện tích 2,85 km², dân số năm 1999 là 6573 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 2306 người/​km².
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Nằm ở khu vực trung tâm thành phố Thái Nguyên, giáp các phường: Trưng Vương, Phan Đình Phùng, Gia Sàng, các phía còn lại giáp sông Cầu.<​sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​Tuyên bố này cần tham khảo đến các nguồn đáng tin cậy. (7-2014)">​cần dẫn nguồn</​span></​i>​]</​sup></​p>​
 +
 +<​p>​Tại phường có chợ Túc Duyên là chợ đầu mối nông sản của toàn thành phố.<​sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​Tuyên bố này cần tham khảo đến các nguồn đáng tin cậy. (7-2014)">​cần dẫn nguồn</​span></​i>​]</​sup></​p>​
 +
 +<​p>​Phường Túc Duyên là địa phương có tỷ lệ dân số theo đạo Thiên Chúa khá cao của thành phố Thái Nguyên có 2 giáo họ là giáo họ Oánh và giáo họ Tam Giang. Tại đây có nhà thờ giáo họ Oánh là nhà thờ có diện tích lớn tại thành phố Thái Nguyên.<​sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​Tuyên bố này cần tham khảo đến các nguồn đáng tin cậy. (7-2014)">​cần dẫn nguồn</​span></​i>​]</​sup></​p><​p>​Phật giáo tại phường Túc Duyên cũng phát triển mạnh với chùa Đồng Mỗ là một trong những chùa phật giáo đầu tiên tại Thái Nguyên.<​sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​Tuyên bố này cần tham khảo đến các nguồn đáng tin cậy. (7-2014)">​cần dẫn nguồn</​span></​i>​]</​sup></​p>​
 +
 +<​p>​Phường Túc Duyên trước đây có phần lớn diện tích là ruộng lúa, người dân sống chủ yếu bằng nông nghiệp, nhưng đến nay cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thành phố, Túc Duyên lại trở thành điểm đến của các nhà đầu tư hạ tầng đô thị, tại phường hiện này có rất nhiều dự án đô thị lớn nhỏ với số vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng như: Khu đô thị mới Túc Duyên diện tích 66ha với số vốn 1000 tỷ đồng do Công ty cổ phần Bất động sản DETECH Land đầu tư; KĐT số 5 Túc Duyên hơn 50ha với vốn đầu tư 3000 tỷ đồng do Công ty cổ phần đầu tư châu Á – Thái Bình Dương đầu tư, ngoài ra còn có các khu dân cư như KDC số 4, 6, 7, KDC kiểu mẫu bờ sông Cầu... đã làm tăng tỷ lệ đô thị hóa cho phường một cách chóng mặt.<​sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​Tuyên bố này cần tham khảo đến các nguồn đáng tin cậy. (7-2014)">​cần dẫn nguồn</​span></​i>​]</​sup></​p>​
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1308
 +Cached time: 20181017084931
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.228 seconds
 +Real time usage: 0.296 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1349/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 48175/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1697/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1752/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.105/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.59 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 247.388 ​     1 -total
 + ​44.16% ​ 109.236 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​40.84% ​ 101.036 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​17.38% ​  ​42.994 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​15.91% ​  ​39.360 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​14.81% ​  ​36.638 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​13.76% ​  ​34.036 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​C&#​7847;​n_th&​ecirc;​m_ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch
 + ​12.55% ​  ​31.055 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​11.68% ​  ​28.905 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Fact
 +  8.06%   ​19.932 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_ph&#​432;&#​7901;​ng,​_x&​atilde;​_thu&#​7897;​c_th&​agrave;​nh_ph&#​7889;​_Th&​aacute;​i_Nguy&​ecirc;​n
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1253928-0!canonical and timestamp 20181017084931 and revision id 40664343
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0135-t-c-duy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)