User Tools

Site Tools


0151-t-k-th-tr-n-la-gi

Tứ Kỳ là một thị trấn thuộc huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Thị trấn Tứ Kỳ có diện tích 4,76 km², dân số năm 1999 là 6050 người,[1] mật độ dân số đạt 1271 người/km².

Ngày 01/3/1996, huyện Tứ Kỳ được chính thức tái lập.

Là một lỵ sở gần đây nhất của huyện Tứ Kỳ theo quyết định số 76-CP của chính phủ ngày 16/6/1997 trên cơ sở lấy diện tích và dân số của 2 thôn trong lịch sử là La Tỉnh và An Nhân. Trong đó, La Tỉnh từng là lỵ sở của Tứ Kỳ qua nhiều giai đoạn: thời Nguyễn 1820 - 1874; thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1954 - 1979[3]

Nhân vật

Giáo sư Văn Tạo (Nguyễn Xuân Đào) 1926-2017, người La Tỉnh

Ông Nguyễn Hoài Bắc chủ tịch tỉnh Hải Dương

0151-t-k-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)