User Tools

Site Tools


0153-t-l-p-m-linh-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0153-t-l-p-m-linh-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Tự Lập</​b>​ là một xã phía tây bắc của huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, nằm các trung tâm huyện Mê Linh 8 km, cách trung tâm Thành phố Hà Nội 35 km, cách thị xã Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) khoảng 5 km.
 +</​p><​p>​Xã Tự Lập có diện tích 6.67 km², dân số năm 1999 là 9290 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 1393 người/​km².
 +</​p><​p>​Tự Lập tiếp giáp xã Tiến Thắng, Liên Mạc, Tam Đồng với xã Phú Xuân (huyện Bình Xuyên, sát sông Cà Lồ), Tự Lập gồm có 2 thôn là Yên Bài và Phú Mỹ và được chia thành 12 khu (Từ khu 1 đến khu 4 là thuộc thôn Yên Bài, khu 5 đến khu 11 là thuộc thôn Phú Mỹ,khu 12 là Đồng sen). Đường quốc lộ 308 chạy qua. Xã Tự Lập có đình Phú Mỹ được xếp hạng di tích Lịch sử Quốc gia. Hội làng được tổ chức từ ngày 8 đến ngày 10 tháng Giêng hàng năm. Các hạng mục văn hoá tâm linh gồm Đình thờ Thành Hoàng làng,​đền thờ thánh bà, và chùa Đâu Suất Tự.Yên Bài cũng có Chùa và Đình mới được xây dựng măn 2016
 +</​p><​p>​Đây từng là nơi tập trận của nghĩa quân Hai Bà Trưng, hiện giờ là khu di tích thành Dền, tại cánh đồng Đồng Mã giáp với cánh đồng xã Tam Đồng. Xã Tự Lập là xã có số lượng sinh viên Đại học/Cao đẳng khá cao trong huyện Mê Linh.
 +</​p><​p>​Nghề chính của người dân nơi đây là nông nghiệp (cây trồng chủ yếu là lúa và ngô bầu Phú Mỹ, ngô đồng Yên Bài), ngoài ra ở còn có nghề phụ là sơn bả (thôn Phú Mỹ), bện Chổi Rơm, nghề phụ nấu rượu chăn nuôi là làng Yên Bài... Hiện này, lao động đang chuyển mạnh từ lao động nông nghiệp sang lao động tại các công ty, nhà máy, các khu Công nghiệp HONDA, TOYOTA, KCN Quang Minh, KCN Thăng Long... ​
 +Đất nông nghiệp đang dần bị bỏ hoang vì nguồn lao động chính là các thanh niên đã đi lao động ở các khu Công nghiệp như trên.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1301
 +Cached time: 20181016234235
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.204 seconds
 +Real time usage: 0.275 seconds
 +Preprocessor visited node count: 947/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 40159/​2097152 bytes
 +Template argument size: 627/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1770/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.089/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.44 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 223.250 ​     1 -total
 + ​44.81% ​ 100.040 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​40.22% ​  ​89.781 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​26.27% ​  ​58.639 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Thi&#​7871;​u_ngu&#​7891;​n_g&#​7889;​c
 + ​18.15% ​  ​40.512 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​16.64% ​  ​37.147 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​13.44% ​  ​30.012 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​11.03% ​  ​24.633 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  9.31%   ​20.789 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_M&​ecirc;​_Linh
 +  8.34%   ​18.624 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​210605-0!canonical and timestamp 20181016234236 and revision id 40664218
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0153-t-l-p-m-linh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)