User Tools

Site Tools


0154-t-li-n-la-gi

Tứ Liên là một phường thuộc quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Phường Tứ Liên có diện tích 3,51 km², dân số năm 1999 là 7095 người,[1] mật độ dân số đạt 2021 người/km².

Tiếp giáp với các phường Quảng An, Nhật Tân, Yên Phụ

Trước kia được gọi là làng Tứ Tổng. Từ năm 1961 đến năm 1995 là xã Tứ Liên thuộc huyện Từ Liêm. Từ năm 1995 đổi tên thành phường Tứ Liên thuộc quận Tây Hồ

0154-t-li-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)