User Tools

Site Tools


0169-t-ng-b-t-la-gi

Tòng Bạt là một xã thuộc huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Xã Tòng Bạt có diện tích 8,24 km², dân số năm 1999 là 8352 người,[1] mật độ dân số đạt 1014 người/km². Tòng Bạt có 3 thôn là Thôn Thái Bạt, Thôn Tòng Thái, Thôn Tòng Lệnh.

0169-t-ng-b-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)