User Tools

Site Tools


0170-t-ng-b-la-gi

Tùng Bá là một xã thuộc huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Tùng Bá có diện tích 122,3 km², dân số năm 1999 là 5.996 người,[1] mật độ dân số đạt 49 người/km².

Xã Tùng Bá được chia thành các thôn bản: Khuôn Làng, Phúc Hạ, Hồng Minh, Hồng Tiến, Nặm Rịa.

0170-t-ng-b-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)