User Tools

Site Tools


0193-t-nh-an-la-gi

Tịnh An là một xã thuộc thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam. Trước đây xã này trực thuộc huyện Sơn Tịnh, cho đến khi Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ký Nghị quyết số 123/NQ-CP[2] có nội dung sáp nhập Tịnh An vào địa phận thành phố Quảng Ngãi. Xã Tịnh An có diện tích 8,87 km², dân số năm 1999 là 8592 người,[1] mật độ dân số đạt 969 người/km².

0193-t-nh-an-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)