User Tools

Site Tools


0194-t-nh-b-c-la-gi

Tịnh Bắc là một xã thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

Xã có diện tích 8,83 km², dân số năm 1999 là 4.362 người,[1] mật độ dân số đạt 494 người/km². Xã được phân thành 3 thôn: Minh Lộc, Minh Mỹ, Minh Xuân.[2]

0194-t-nh-b-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)