User Tools

Site Tools


0196-t-nh-bi-n-th-tr-n-la-gi

Tịnh Biên là một thị trấn của huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Tháng 3 năm 2012, thị trấn Tịnh Biên đã được công nhận là đô thị loại IV[1] và từ tháng 4 năm 2012, thị trấn Tịnh Biên trở thành huyện lị của huyện Tịnh Biên[2].

Cầu sắt Tịnh Biên bắc qua kênh Vĩnh Tế, dẫn đến Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên
  • Quyết định 56-CP[3] ngày 11 tháng 03 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ, hợp nhất huyện Tri Tôn và huyện Tịnh Biên thành một huyện lấy tên là huyện Bảy Núi, xã Xuân Tô thuộc huyện Bảy Núi.
  • Quyết định 181-CP[4] ngày 25 tháng 04 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ điều chỉnh địa giới và đổi tên một số xã và thị trấn huyện Bảy Núi thuộc tỉnh An Giang, xã Xuân Tô thuộc huyện Bảy Núi.
  • Quyết định 300-CP[5] ngày 23 tháng 08 năm 1979 của Hội đồng Bộ trưởng chia chia huyện Bảy Núi thành hai huyện lấy tên là huyện Tri Tôn và huyện Tịnh Biên, xã Xuân Tô thuộc huyện Bảy Núi.
  • Nghị định 52/2005/NĐ-CP[6] ngày 12 tháng 04 năm 2005 của Chính phủ, thành lập thị trấn Tịnh Biên trên cơ sở toàn bộ 1.938 ha diện tích tự nhiên và 12.850 nhân khẩu của xã Xuân Tô.
Trước cổng chợ biên giới Tịnh Biên

Thị trấn Tịnh Biên là thị trấn biên giới. Gần đấy là Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên, một trong những cửa khẩu chính giữa Campuchia và Việt Nam, tên Khmer còn gọi là Ca Bao. Đối diện về phía Campuchia là cửa khẩu Phnumden. Tịnh Biên cũng được biên phòng coi là điểm nóng của việc buôn lậu đường cát Thái Lan, thuốc lá, hàng điện tử...

Chợ biên giới Tịnh Biên chủ yếu bán các hàng hóa từ Campuchia và Thái Lan, các loại cây trái như: thốt nốt, trái cây Nam Bộ, bò cạp núi, rượu rết, đặc sản mắm các loại, v.v..

0196-t-nh-bi-n-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)