User Tools

Site Tools


0199-t-nh-giang-la-gi

Tịnh Giang là một xã thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

Xã có diện tích 17,24 km², dân số năm 1999 là 7.677 người,[1] mật độ dân số đạt 445 người/km². Xã được phân thành 5 thôn: Cù Và, Đông Hòa, An Hòa, An Kim, Phước Thọ.[2]

0199-t-nh-giang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)