User Tools

Site Tools


0200-t-nh-h-a-la-gi

Tịnh Hòa là một xã thuộc thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam. Xã này từng là một phần của huyện Sơn Tịnh cho đến khi Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ký Nghị quyết số 123/NQ-CP[2] có nội dung sáp nhập Tịnh Hòa vào địa phận thành phố Quảng Ngãi.

Xã Tịnh Hòa có diện tích 17,72 km², dân số năm 1999 là 12383 người,[1] mật độ dân số đạt 699 người/km².

0200-t-nh-h-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)