User Tools

Site Tools


0206-t-nh-long-la-gi

Tịnh Long là một xã thuộc thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam. Xã này từng là một phần của huyện Sơn Tịnh cho đến khi Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ký Nghị quyết số 123/NQ-CP[2] có nội dung sáp nhập Tịnh Long vào địa phận thành phố Quảng Ngãi.

Xã Tịnh Long có diện tích 7,45 km², dân số năm 1999 là 9056 người,[1] mật độ dân số đạt 1216 người/km².

0206-t-nh-long-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)