User Tools

Site Tools


0210-t-nh-ng-la-gi

Tịnh Đông là một xã thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

Xã có diện tích 24,8 km², dân số năm 1999 là 6.320 người,[1] mật độ dân số đạt 255 người/km². Xã được phân làm 9 thôn: Thôn Giữa, Tân Phước, Tân An, Hưng Nhượng Nam, Hưng Nhượng Bắc, Đồng Nhơn Nam, Đồng Nhơn Bắc, An Bình [2] và thôn mới Tân Hưng [3]

0210-t-nh-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)