User Tools

Site Tools


0213-t-nh-th-la-gi

Tịnh Thọ là một xã thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

Nơi đây được biết đến như là một vùng đất học của huyện Sơn Tịnh cũng như tỉnh Quảng Ngãi

Xã Tịnh Thọ có diện tích 39,77 km², dân số năm 1999 là 12198 người,[1] mật độ dân số đạt 307 người/km².

0213-t-nh-th-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)