User Tools

Site Tools


0214-t-nh-thi-n-la-gi

Tịnh Thiện là một xã thuộc thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam. Xã này từng là một phần của huyện Sơn Tịnh cho đến khi Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ký Nghị quyết số 123/NQ-CP[2] có nội dung sáp nhập Tịnh Thiện vào địa phận thành phố Quảng Ngãi.

Xã Tịnh Thiện có diện tích 11,92 km², dân số năm 1999 là 8201 người,[1] mật độ dân số đạt 688 người/km².

0214-t-nh-thi-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)