User Tools

Site Tools


31-s-n-th-nh-y-n-th-nh-la-gi

[1]

Sơn Thành là một xã thuộc huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Xã Sơn Thành có diện tích 15,08 km², dân số năm 1999 là 7.064 người,[2] mật độ dân số đạt 468 người/km².

  1. ^ Ngày 11/3/2014, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 858 công nhận xã Sơn Thành, huyện Yên Thành là xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2013 theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về Nông thôn mới.
  2. ^ a ă â b “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012. 
31-s-n-th-nh-y-n-th-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)