User Tools

Site Tools


31-s-n-th-y-la-gi

Sơn Thủy có thể là một trong số các địa danh Việt Nam sau đây:

  • Xã Sơn Thủy, Hương Sơn, Hà Tĩnh.
  • Xã Sơn Thủy, Kim Bôi, Hòa Bình.
  • Xã Sơn Thủy, Văn Bàn, Lào Cai.
  • Xã Sơn Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ.
  • Xã Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình.
  • Xã Sơn Thủy, Sơn Hà, Quảng Ngãi.
  • Xã Sơn Thủy, Quan Sơn, Thanh Hóa.
  • Xã Sơn Thủy, A Lưới, Thừa Thiên-Huế.
31-s-n-th-y-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)