User Tools

Site Tools


31-song-pe-la-gi

Song Pe là một xã thuộc huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, Việt Nam.

Xã có diện tích 84,14 km², dân số năm 1999 là 3.922 người,[1] mật độ dân số đạt 47 người/km².

Song Pe là xã vùng III của huyện Bắc Yên, trung tâm xã nằm cách huyện lỵ 10 km về phía Tây; có tổng diện tích tự nhiên là 8.326,97 ha, 1037 hộ, 4970  khẩu, gồm có 10 bản và 5 Dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc Mường chiếm 74,5% DS; dân tộc Dao chiếm 13% DS; dân tộc Mông chiếm 9,9% DS; dân tộc Kinh chiếm 1,4 % DS; dân tộc Thái chiếm 1,2 % DS. Xã phân chia thành 2 vùng: năm bản vùng cao và năm bản vùng thấp. Về danh giới hành chính giáp với các xã như sau: Phía Đông giáp Thị Trấn Bắc Yên, xã Hồng Ngài; phía Tây giáp xã Tạ Khoa; phía Nam giáp xã Chiềng Sại, xã Đá Đỏ huyện Phù Yên; phía Bắc giáp xã Chim Vàn, xã Phiêng Ban. Nghề nghiệp chủ yếu là sản xuất nông lâm nghiệp kết hợp, xác định cây màu là cây lương thực chủ yếu, cùng với chăn nuôi và một số ngành nghề phụ tăng thêm thu nhập. Tình hình an ninh chính trị, luôn được giữ vững, ổn định; trình độ dân trí không đồng đều; số hộ nghèo của xã năm 2014 là 30,6 %.

31-song-pe-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)