User Tools

Site Tools


31-su-i-cao-x-la-gi

Suối Cao là một xã thuộc huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Xã có diện tích 54,09 km², dân số năm 2015 là 9428 người,[1] mật độ dân số đạt 137 người/km².

Hành chính:gồm các ấp phượng vỹ,gia lào,gia tỵ,bàu sình.chà rang

31-su-i-cao-x-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)