User Tools

Site Tools


31-t-an-kh-ng-nam-la-gi

Tạ An Khương Nam là một xã thuộc huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, Việt Nam.

Xã có diện tích 31,25 km², dân số năm 2000 là 8657 người,[1] mật độ dân số đạt 277 người/km².

Xã Tạ An Khương Nam được thành lập ngày 29 tháng 8 năm 2000 theo Nghị định 41/2000/NĐ-CP[3] của Chính phủ, trên cơ sở 3.124,81 ha diện tích tự nhiên và 8.657 nhân khẩu của xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau,

31-t-an-kh-ng-nam-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)