User Tools

Site Tools


31-t-an-kh-ng-ng-la-gi

Tạ An Khương Đông là một xã thuộc huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, Việt Nam.

Xã có diện tích 32,08 km², dân số năm 2000 là 8186 người,[1] mật độ dân số đạt 255 người/km².

Xã Tạ An Khương Đông được thành lập ngày 29 tháng 8 năm 2000 theo Nghị định 41/2000/NĐ-CP[3] của Chính phủ trên cơ sở 3.208,45 ha diện tích tự nhiên và 8.186 nhân khẩu của xã Tạ An Khương.

31-t-an-kh-ng-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)