User Tools

Site Tools


31-t-l-i-la-gi

Tà Lài là một xã thuộc huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Xã có diện tích 27,39 km², dân số năm 1999 là 7382 người,[1] mật độ dân số đạt 270 người/km².

Cư dân sống ở Tà Lài đều là người dân tộc thiểu số, chủ yếu là 2 dân tộc Mạ và S'tiêng. Trước năm 2005, nơi này gần như một ốc đảo, biệt lập với thế giới bên ngoài. Mãi đến năm 2005, cầu treo Tà Lài được xây dựng xong, việc giao thương giữa Tà Lài với thế giới bên ngoài được tốt đẹp hơn.

31-t-l-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)