User Tools

Site Tools


31-t-n-an-la-gi-la-gi

Tân An
Phường
Địa lý
Diện tích 6,02 km²[1]
Dân số (2015)  
 Tổng cộng 15013 người[1]
 Mật độ 2494 người/km²
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Tỉnh Bình Thuận
Thị xã La Gi
Thành lập 2005[2]
Mã hành chính 23235[1]

Tân An là một phường thuộc thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.

Phường Tân An có diện tích 6,02 km², dân số năm 2005 là 14178 người. Năm 2015 dân số của phường đạt 15013 người,[1] mật độ dân số đạt 2494 người/km².

31-t-n-an-la-gi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)