User Tools

Site Tools


31-t-n-an-th-d-u-m-t-la-gi

Tân An là một phường thuộc thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Phường Tân An có diện tích 10,15 km², dân số năm 2008 là 11757 người,[1] mật độ dân số đạt 1158 người/km². Gồm 9 khu phố: 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Trụ sở UBND: khu phố 8, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Diện tích trụ sở: 3.281 m2.

Phường Tân An được thành lập theo nghị định số 136/NQ-CP ngày 29/12/2013 trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số xã Tân An trước đó.

31-t-n-an-th-d-u-m-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)