User Tools

Site Tools


31-t-n-an-v-nh-c-u-la-gi

Tân An là một xã thuộc huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Xã có diện tích 53,18 km², dân số năm 1999 là 7357 người,[1] mật độ dân số đạt 138 người/km². Ngày 12 tháng 2 năm 1987, sáp nhập hai xã Tân Định và xã Đại An thành một xã lấy tên là xã Tân An. Xã Tân An gồm có 7 ấp: Ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp Cây Xoài, ấp Bình Chánh, ấp Bình Trung, ấp Thái An.

Bản mẫu:Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Vĩnh Cửu

31-t-n-an-v-nh-c-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)